تاريخ روز : سه شنبه 06 خرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه :

نام کاربری : کد بورسی ( احم12345)

رمز عبور : شماره شناسنامه


قرارداد بازارگردانی

علیرغم عدم الزامشرکت به بازارگردانی سهام ، اما به جهت دیدگاه حمایتی سهامداران عمده از سهام شرکت تولیدی چدن سازان و شرکت غلتک سازان سپاهان ،قرارداد بازارگردانی طبق مجوز سازمان بورس با شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش منعقدو از تاریخ 1398/11/28 عملیاتی شده است.