تاريخ روز : سه شنبه 30 دی 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام طبق جدول زمانبندی از روز دوشنبه 25 تیر ماه 1398 از طریق شعب بانک تجارت سراسر کشور