تاريخ روز : یکشنبه 25 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام طبق جدول زمانبندی از روز دوشنبه 25 تیر ماه 1398 از طریق شعب بانک تجارت سراسر کشور