تاريخ روز : جمعه 04 بهمن 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

معارفه شرکت غلتک سازان سپاهانزمان جلسه معارفه شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام ) با نماد (فسازان) 

روز شنبه مورخ 1398/05/26 ساعت 15 هتل سیمرغ تهران